Make Tattoo Not War

I’m active in the campaign Make Tattoo not war.  Do you want to get a tattoo and support people who suffer because of the war?

____

Aktivně se zapojuju do kampaně Make Tattoo Not War. Chce někdo potetovat a podpořit lidi trpící v důsledku války? Ozvěte se!